Działamy projektowo

działamy projektowo

W kontakcie z firmami z branży pozyskiwania funduszy europejskich często można usłyszeć, że rok 2021 jako pierwszy rok budżetu 2021-2027 zorientowanego na wsparcie rozwoju firm i odbudowę gospodarki po pandemii nie jest rokiem licznych konkursów i na nowe środki trzeba poczekać. Do tego udziela się covidowa stagnacja. My nie czekamy, tylko działamy. Skupiając się na […]

Dofinansowanie wejścia na zagraniczne rynki

Dostępne dotacje

MŚP Polska Wschodnia (warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie). 2 marca br. Polska Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs „Internacjonalizacja MŚP”, którego celem jest wejście na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług. Ile?Można otrzymać do 800 000 PLN. Wsparcie wynosi do 85% wartości projektu. Co można sfinansować? doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia nowego modelu biznesowego, zbadanie […]

Dziś rusza II runda naboru do konkursu 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – Dostępność<br>Plus!

Dostępne dotacje

Runda potrwa do 31 maja 2021.Można uzyskać dofinansowanie do opracowania projektu wzorniczego oraz zakup środków trwałych. Co ważne, nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi i pomagać w pokonywaniu barier. Tego typu projekty nie są wcale zorientowane tylko na typowe niepełnosprawności. Ograniczenia fizyczne i poznawcze są różnego rodzaju i […]

Jak ustalić status przedsiębiorstwa?

Jak ustalić status przedsiębiorstwa?

Wyznacznikiem otrzymania pomocy publicznej kierowanej głównie do małych i średnich przedsiębiorców są m.in. powiązania osobowe i kapitałowe z innymi przedsiębiorcami, które mogą wpłynąć na wykluczenie ze wsparcia. Zgodnie z art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w […]

W jaki sposób ustalić wartość środka trwałego zakupionego w ramach dofinansowania w walucie obcej od dostawcy europejskiego

W jaki sposób ustalić wartość środka trwałego zakupionego w ramach dofinansowania w walucie obcej od dostawcy europejskiego

Wspólny rynek europejski umożliwia przedsiębiorcom nie tylko prowadzenie sprzedaży produktów do różnych krajów, ale także daje możliwość zakupu maszyn/urządzeń od dostawców zagranicznych. Nasuwa się tutaj pytanie: w jaki sposób ustalić wartość początkową środka trwałego, jeżeli został on nabyty w walucie obcej? Za wartość początkową środka trwałego w przypadku jego zakupu przyjmuje się cenę nabycia określoną […]

Jak przechowywać dokumenty projektu finansowanego z UE?

Jak przechowywać dokumenty projektu finansowanego z UE?

Każdy przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności sporządza wiele dokumentów, począwszy od dokumentacji pracowniczej, poprzez dokumenty podatkowe, ZUS, a na fakturach skończywszy. Szczególne zasady obowiązują w odniesieniu do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Podpisując umowę o dofinansowanie projektu, beneficjent zobowiązuje się do przechowywania kompletnej dokumentacji związanej z jego realizacją. Beneficjenci są zobowiązani do […]

W jaki sposób przenieść inwestycję dofinansowaną z UE?

W jaki sposób przenieść inwestycję dofinansowaną z UE?

Otrzymanie dofinansowania na działania inwestycyjne związane jest z obowiązkiem utrzymania inwestycji w regionie, w którym była realizowana co najmniej przez okres trwałości projektu tj. 3 lub 5 lat. Podpisując umowę o dofinansowanie beneficjent zobowiązał się do bycia jedynym właścicielem inwestycji. Przeniesienie dotowanych maszyn, urządzeń, czy też linii technologicznych w inne miejsce niż to, w którym zostały […]

Dotacje unijne – nic za darmo

Dotacje unijne – nic za darmo

Dotacje unijne bez wątpienia miały ogromny wpływ na dzisiejszy rynek oraz znaczący wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorców. Według portalu funduszeeuropejskie.gov.pl od początku uruchomienia programów w perspektywie 2007-2013 do maja 2015 r. złożonych zostało łącznie 301,7 tys. poprawnych formalnie wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania 613,2 mld zł. W tym samym okresie podpisano 106 029 umów o dofinansowanie […]