Działamy projektowo

działamy projektowo

W kontakcie z firmami z branży pozyskiwania funduszy europejskich często można usłyszeć, że rok 2021 jako pierwszy rok budżetu 2021-2027 zorientowanego na wsparcie rozwoju firm i odbudowę gospodarki po pandemii nie jest rokiem licznych konkursów i na nowe środki trzeba poczekać. Do tego udziela się covidowa stagnacja. My nie czekamy, tylko działamy. Skupiając się na […]

Dofinansowanie wejścia na zagraniczne rynki

Dostępne dotacje

MŚP Polska Wschodnia (warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie). 2 marca br. Polska Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs „Internacjonalizacja MŚP”, którego celem jest wejście na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług. Ile?Można otrzymać do 800 000 PLN. Wsparcie wynosi do 85% wartości projektu. Co można sfinansować? doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia nowego modelu biznesowego, zbadanie […]

Dziś rusza II runda naboru do konkursu 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – Dostępność
Plus!

Dostępne dotacje

Runda potrwa do 31 maja 2021.Można uzyskać dofinansowanie do opracowania projektu wzorniczego oraz zakup środków trwałych. Co ważne, nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi i pomagać w pokonywaniu barier. Tego typu projekty nie są wcale zorientowane tylko na typowe niepełnosprawności. Ograniczenia fizyczne i poznawcze są różnego rodzaju i […]

Jak ustalić status przedsiębiorstwa?

Jak ustalić status przedsiębiorstwa?

Wyznacznikiem otrzymania pomocy publicznej kierowanej głównie do małych i średnich przedsiębiorców są m.in. powiązania osobowe i kapitałowe z innymi przedsiębiorcami, które mogą wpłynąć na wykluczenie ze wsparcia. Zgodnie z art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w […]

W jaki sposób ustalić wartość środka trwałego zakupionego w ramach dofinansowania w walucie obcej od dostawcy europejskiego

W jaki sposób ustalić wartość środka trwałego zakupionego w ramach dofinansowania w walucie obcej od dostawcy europejskiego

Wspólny rynek europejski umożliwia przedsiębiorcom nie tylko prowadzenie sprzedaży produktów do różnych krajów, ale także daje możliwość zakupu maszyn/urządzeń od dostawców zagranicznych. Nasuwa się tutaj pytanie: w jaki sposób ustalić wartość początkową środka trwałego, jeżeli został on nabyty w walucie obcej? Za wartość początkową środka trwałego w przypadku jego zakupu przyjmuje się cenę nabycia określoną […]

Jak przechowywać dokumenty projektu finansowanego z UE?

Jak przechowywać dokumenty projektu finansowanego z UE?

Każdy przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności sporządza wiele dokumentów, począwszy od dokumentacji pracowniczej, poprzez dokumenty podatkowe, ZUS, a na fakturach skończywszy. Szczególne zasady obowiązują w odniesieniu do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Podpisując umowę o dofinansowanie projektu, beneficjent zobowiązuje się do przechowywania kompletnej dokumentacji związanej z jego realizacją. Beneficjenci są zobowiązani do […]

W jaki sposób przenieść inwestycję dofinansowaną z UE?

W jaki sposób przenieść inwestycję dofinansowaną z UE?

Otrzymanie dofinansowania na działania inwestycyjne związane jest z obowiązkiem utrzymania inwestycji w regionie, w którym była realizowana co najmniej przez okres trwałości projektu tj. 3 lub 5 lat. Podpisując umowę o dofinansowanie beneficjent zobowiązał się do bycia jedynym właścicielem inwestycji. Przeniesienie dotowanych maszyn, urządzeń, czy też linii technologicznych w inne miejsce niż to, w którym zostały […]

Dotacje unijne – nic za darmo

Dotacje unijne – nic za darmo

Dotacje unijne bez wątpienia miały ogromny wpływ na dzisiejszy rynek oraz znaczący wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorców. Według portalu funduszeeuropejskie.gov.pl od początku uruchomienia programów w perspektywie 2007-2013 do maja 2015 r. złożonych zostało łącznie 301,7 tys. poprawnych formalnie wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania 613,2 mld zł. W tym samym okresie podpisano 106 029 umów o dofinansowanie […]