indictio

Konsulting i doradztwo

Polska, jako członek Unii Europejskiej, uzyskała możliwość korzystania z dofinansowań w ramach funduszy unijnych. Dzięki temu polscy przedsiębiorcy mogą pozyskać dodatkowe środki na rozwinięcie i poszerzenie swojej działalności.

Dla wielu przedsiębiorców „papierologia” towarzysząca procesowi ubiegania się o dofinansowanie, a później przy rozliczaniu i koordynowaniu realizacji projektu jest czynnikiem przesądzającym o rezygnacji z działań w tym kierunku. Zastanawiają się „Jak to możliwe, że inni korzystają z funduszy unijnych, składają po kilka wniosków, rozliczają je i nie giną w papierach?”.

Jak pozyskać dotacje unijne?

Korzystanie z funduszy unijnych nie jest tak zagmatwane jak się często wydaje. Trzeba poznać odpowiedź na pytania:

1
Skąd?
Z jakiego programu mogę uzyskać pomoc.
2

Co?
Przedmiot inwestycji, sposób jego przedstawienia w dokumentach konkursowych.

3

Gdzie?
Miejsce złożenia aplikacji tj. wniosku o dofinansowanie.

4

Jak?
Na co zwrócić uwagę w trakcie jego realizacji, rozliczenia i przygotowaniu dokumentów do kontroli.

Pozyskiwanie funduszy unijnych – zakres naszych usług

 • Konsultacja – w trakcie których pomożemy wybrać:
  • właściwy konkurs/ działanie,
  • najlepsze źródło finansowania,
  • udzielimy niezbędnych informacji dotyczących naboru m.in. terminów, kryteriów wyboru projektu, wydatków kwalifikowalnych.
 • Dokumentacja konkursowa – wspólnymi siłami opracujemy niezbędne dokumenty tj. wniosek o dofinansowanie, biznes plan, harmonogram wydatków/realizacji projektu.
 • Prowadzenie projektu – nadzorujemy „cykl życia” projektu tj. od uzupełnień na etapie oceny wniosku, poprzez przygotowanie załączników do podpisania umowy o dofinansowanie, rozliczanie projektu, modyfikacje w trwającym projekcie, do przygotowania do kontroli końcowej.
 • Odwołania – w przypadku niepowodzenia przygotujemy czy też zredagujemy przestawione odwołanie, a także będziemy śledzić na bieżąco jego przebieg.
 • Pozostałe:
  • przygotujemy biznes plan dla banku,
  • przeprowadzimy szkolenie z rozliczania dotacji.