Nadzór i rozliczanie dotacji

Rozliczanie dotacji unijnych

Połowa drogi za nami, czyli umowa o dofinansowanie podpisana.
Teraz tylko rozliczyć projekt…

I tu się pojawia problem. Druga część sukcesu naszego projektu zależy od prawidłowego rozliczenia pozyskanej dotacji. Rozliczenie dotacji to nie tylko dokumenty księgowe do przygotowania, to również zaświadczenia, oświadczenia, tabelki, wykresy, sprawozdania… a wszystko zgodnie z umową o dofinansowanie oraz przepisami prawa.

Dla Beneficjenta niejednokrotnie najtrudniejszym etapem okazuje się prawidłowe rozliczenie projektu. Aby proces ten przebiegł w Państwa firmie prawidłowo Nasi specjaliści oferują kompleksową obsługę rozliczenia pozyskanego dofinansowania.

Korzyści ze współpracy z Indictio w zakresie rozliczania dotacji unijnych

Mają Państwo pewność, iż projekt będzie prawidłowo rozliczony, nie nastąpią żadne opóźnienia ze względów formalnych a tym samym dotacja zostanie wypłacona w terminie zgodnie z harmonogramem.

W przypadku jakichkolwiek niezależnych od Państwa przesłanek losowych, które mogą wpłynąć na realizację projektu, reagujemy, informujemy o tym Instytucję stosownymi pismami, wnioskami, nie zostawiamy Państwa samych. Zlecenie Naszym specjalistom rozliczenia dotacji to pewność, iż projekt będzie prowadzony zgodnie z wytycznymi dla danego działania/poddziałania, a Państwo mogą zająć się spokojnym prowadzeniem biznesu.

  • prawidłowej interpretacji umowy o dofinansowanie ( analiza najważniejszych zapisów umowy)
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosku o płatność, zgodnie z zaleceniami instytucji (zamówienia- zgodnie z PZP; procedurą wyboru dostawców/wykonawców, faktury, umowy, zamówienia, zapytania ofertowe)
  • przygotowanie załączników do wniosków o płatność : opisy dokumentów księgowych, harmonogram płatności, harmonogram rzeczowo-finansowy- aktualizacje
  • weryfikacja pod kątem formalno-rachunkowym, merytorycznym dokumentów księgowych, umów zawartych z wykonawcami, dostawcami;
  • przygotowanie wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie,
  • przygotowanie korespondencji na rzecz Beneficjenta
  • weryfikowanie dokumentacji przed spodziewaną kontrolą
  • prawidłowa informacja oraz promocja projektu zgodnie z zapisami umowy oraz rozporządzeniami KE
Zainteresowany profesjonalnym rozliczaniem dotacji?