networking R&D

Na bieżąco rozbudowujemy nasz networking. Tworzymy własne sieci badawczo-rozwojowe, na bazie wypróbowanych relacji i  zrealizowanych projektów. Należą do nich:

  • klienci prowadzący małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których pozyskaliśmy dofinansowane, często do nas powracający z kolejnymi projektami lub poszukujący nowych rozwiązań,
  • działy R&D firm chcące rozwijać i dofinansować własne projekty,
  • wybitne zespoły naukowe instytutów i uczelni poszukujące partnerów biznesowych do wdrożenia opracowanych innowacji lub realizacji prac zleconych, potrafiące pracować projektowo i pod presją czasu,
  • instytucje otoczenia biznesu: parki technologiczne, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości i klastry.

Nasza rola nie sprowadza się tylko do samego pisania wniosków. Działamy biznesowo. Dobieramy optymalne dofinansowanie. Uczestniczymy w projektowaniu celów, zadań i sposobów ich realizacji. Wymyślamy i proponujemy rozwiązania. Konsultujemy się z wykwalifikowanymi specjalistami. Łączymy naszych Klientów z innymi partnerami, którzy wnoszą istotną wartość dodaną i wypracowali wysokie standardy kooperacji. Poprzez zdobywane doświadczenie przez cały czas aktualizujemy wiedzę.

Skontaktuj się z nami. Wpiszemy Cię do naszej bazy i będziemy na bieżąco w kontakcie. Znając Twoje potrzeby również sami odezwiemy się z propozycjami projektów i możliwego dofinansowania.