Pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego

Oprócz tradycyjnych dotacji na rynku funkcjonują pożyczki unijne. Obecnie na rynku najwięcej produktów oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego. GBK został utworzony w 1924 r. przez Władysława Grabskiego. Dziś stanowi stabilny podmiot należący do Skarbu Państwa. Służy do wspierania rządowych programów społeczno-gospodarczych. Inicjuje i realizuje działania służące wzrostowi gospodarczemu i rozwojowi przedsiębiorstw, uzupełnia system bankowy wypełniając lukę rynkową w kluczowych obszarach gospodarki i mobilizuje dla niej kapitał.

Oferowane przez BKG pożyczki mają preferencyjne warunki, w tym bardzo niskie oprocentowanie i są dostosowane do bieżącej sytuacji pandemicznej spowodowanej przez COVID-19 poprzez możliwość:

  • niskiego oprocentowanie od 0%,
  • dodatkowej 6-miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych,
  • 4 miesięcznych wakacji kredytowych,
  • obniżenia oprocentowania pożyczki,
  • niestosowania odsetek karnych oraz niepodejmowanie działań windykacyjnych dla zaległości w spłacie zobowiązań, wywołanych na skutek COVID-19
  • czy też częściowego umorzenia kapitału pożyczki.

Pożyczki stanowią pomoc dla firm dotkniętych skutkami pandemii. Pożyczki płynnościowe zapewniają płynność finansową. Inne rodzaje pożyczek finansują projekty zwiększające konkurencyjność firm, inwestycje w sprzęt produkcyjny, maszyny i urządzenia co umożliwia wprowadzenie nowych produktów.

Korzystanie z pożyczek odbywa się za pośrednictwem instytucji udzielających pożyczek. W tym jeden produkt w danym województwie może być oferowany przez kilka takich instytucji, które przeprowadzają własne nabory i stosują swoje wzory wniosków. Dzięki wsparciu ekspertów INDICTIO Klient zostaje przeprowadzony przez wszystkie etapy uzyskania w danej instytucji i rozliczenia pożyczki BKG, nie tracąc czasu na sprawdzanie gdzie są jeszcze dostępne środki, która instytucja prowadzi nabór, jak przygotować dokumenty…

Pomagamy w tym, aby pożyczka spełniła swoją funkcję wspierania przedsiębiorstwa bez utraty czasu na obsługę aplikowania i rozliczania produktu.

Skontaktuj się z nami! Przygotujemy dla Ciebie aktualną ofertę.