Pozyskiwanie dotacji

Świadczymy usługi na każdym etapie od weryfikacji szans pozyskania dotacji do prawidłowego rozliczenia projektu.
Etap
1

Weryfikacje szans pozyskania dotacji?

 • Analiza planowanej inwestycji pod kątem pozyskania dotacji/funduszy unijnych
 • Rekomendacja optymalnych źródeł (programów) finansowania dla planowanej inwestycji lub prac badawczo-rozwojowych (B+R).
 • Analiza szans uzyskania dotacji w ramach rekomendowanych programów

Usługi w etapie

Etap
2

Planowanie realizacji projektu

 • Wybór optymalnego programu wraz z ustaleniem harmonogramu działań
 • optymalizacja planowanego projektu pod kątem uzyskania jak najlepszej punktowej
 • pomoc w nawiązaniu kontaktu z jednostkami badawczo-rozwojowymi (jeśli istnieje taka konieczność)
 • przekazanie klientowi listy dokumentów niezbędnych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej

Usługi w etapie

Etap
3

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

 • Przygotowanie wniosku o dotację
 • przygotowanie biznesplanu oraz pozostałych dokumentów do wniosku
 • Pomoc w pozyskaniu innych zewnętrznych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dotację. Np. opinie o innowacyjności, analizy marketingowe, analizy rynku
 • kompletacja i złożenie dokumentów we właściwym urzędzie
 • przygotowanie niezbędnych poprawek i uzupełnień (w razie konieczności)
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dotacji
Etap
4

Nadzór i rozliczenie projektu

 • Kontakt z urzędem nadzorującym realizacje projektu
 • przygotowanie wniosków o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową
 • nadzór nad realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
 • nadzór nad realizacją projektu zgodnie z zapisami wniosku
  przygotowanie procedury wyboru dostawców
 • przygotowanie do kontroli projektu
 • asysta w trakcie kontroli projektu