Tarcza antykryzysowa

Utrzymanie prowadzenia firmy to najważniejsze zadanie przedsiębiorców w warunkach pandemii COVID. Ze względu na nasz główny profil działania zorientowany na zdobywaniu funduszy dla małych i średnich przedsiębiorstw, oferujemy wsparcie consultingowe w zakresie działań pomocowych i prewencyjnych mających na celu maksymalną redukcję negatywnych skutków pandemii COVID oraz działania prewencyjne.

Co oferujemy?

 1. Wypełnianie wniosków o wsparcie w ramachtarczy antykryzysowej. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania świadczeń.
 2. Pozyskiwanie wsparcia finansowego płynnościowego i preferencyjnego m.in. z Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego, umożliwiającego pokrycie bieżących kosztów do momentu ustabilizowania sytuacji pandemicznej. Poszukiwanie funduszy, preferencyjnych pożyczek płynnościowych umożliwiających pokrycie:
  • wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami,
  • naliczonych podatków,
  • zaległych faktur,
  • kosztów personelu,
  • kosztów zakupu towarów potrzebnych do prowadzenia firmy.

Jak działamy?

Krok
1

Uzyskujemy od Klienta informacje niezbędne do poszukiwania środków finansowych.

Krok
2

Przygotowujemy warianty możliwego wsparcia.

Krok
3

Tłumaczymy konieczne wykonania formalne kroki.

Krok
4

Przygotowujemy pełną dokumentację, po podpisaniu przez Klienta składamy ją.

Krok
5

Monitorujemy decyzję instytucji udzielającej wsparcia.

Krok
6

Zajmujemy się rozliczeniem otrzymanych środków publicznych.

Pozyskanie dofinansowania na projekty poprawiające sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa

Realizacja projektu dofinansowanego z funduszy UE pozwala na opracowanie nowych, dostosowanych do obecnej sytuacji produktów i usług oferowanych na dotychczasowych i/lub nowych rynkach w celu utrzymania stabilności finansowej firmy.

Jeśli szukasz wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej skontaktuj się z nami!